Asfalt czy beton?

Asfalt czy beton?

Firma wygrywająca przetarg na budowę autostrad lub dróg ekspresowych w Polsce ma teraz prawo do wyboru nawierzchni z którego powstanie droga. Mają do wyboru: „nawierzchnie podatne z mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) oraz nawierzchnie sztywne z betonu cementowego.”, czyli znany nam asfalt i jeszcze lepiej znany nam beton.

Co prawda do wykonania obu powierzchni używa się zbliżonych materiałów. W obu przypadkach bierze się kruszywo, czyli pokruszone skały, takie jak granit, bazalt czy skały polodowcowe i łączy spoiwem, czyli asfaltem lub cementem.

Szacuje się, że wierzchnia część asfaltu „wyciera się” po 12-15 latach w zależności od intensywności ruchu, po czym należy go wymienić.  Aczkolwiek warstwa konstrukcyjna ma  gwarancję na 30 lat. Tak samo jest z nawierzchniami betonowymi, aczkolwiek w tych mogą powstać szczeliny dylatacyjne, które trzeba wymieniać co 10 lat.

Dzięki temu, że wykonawcy mają obecnie wybór materiałów, oferty budowy stają się coraz bardziej korzystne. Niedość, że wykonawca może pracować z materiałem na którym najlepiej się zna, to dodatkowo może sprowadzić materiał po lepszych kosztach w zależności od jego dostępności. Aczkolwiek niezależnie od wybranego materiału, gwarancja musi być w obu przypadkach jednakowa – 30 lat użytkowania.

źródło: https://www.gov.pl/