Dojazdówka do elektrowni jądrowej

Dojazdówka do elektrowni jądrowej

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji zupełnie nowej drogi krajowej, która poprowadzi z węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6, aż do gminy Choczewo nad Morzem Bałtyckim. Tam właśnie ma powstać elektrownia jądrowa „Lubiatowo-Kopalino”.

Decyzja o lokalizacji jest oparta na badaniach środowiskowo-lokalizacyjnych prowadzonych od 2017 roku. Z pośród 92 lokalizacji wybrano właśnie gminę Choczewo, a aż 74% ankietowanych poparło budowę elektrowni. Inwestycja zapewni stabilne ceny prądu dla polskich odbiorców, bez emitowania szkodliwych gazów i zapewni bezpieczeństwo energetyczne, jako że polska gospodarka uniezależni się od wahań cen węgla i ropy.

Aczkolwiek żeby zacząć budowę elektrowni, najpierw należy na nią dojechać. Dokumentacją nowej drogi zajmie się Transprojekt Gdański, który za kwotę 10,8 mln zł. ustali trasę jednojezdniową o parametrach GP – drogi głównej ruchu przyśpieszonego. Całość projektu może zająć 26 miesięcy, w czasie których zostanie udokumentowany odcinek od elektrowni do drogi wojewódzkiej nr 213 (DW213) oraz odcinek od DW213 do węzła Łęczyce.

Mimo że podjęcie decyzji o powstaniu elektrowni nie oznacza jeszcze jej budowy, fakt rozpoczęcia prac nad drogą dojazdową może być dobrym dla sygnałem.

źródło: www.gov.pl