eV City powered by Volvo – czyste miasta, szybkie ładowanie

eV City powered by Volvo – czyste miasta, szybkie ładowanie

Volvo uruchamia EV City  – program partnerstw z samorządami będący odpowiedzią na problem złej jakości powietrza, hałasu, a także niewystarczający rozwój transportu zbiorowego w porównaniu do rozwoju mieszkalnictwa. Volvo ogłosiło właśnie inwestycję w rozbudowę infrastruktury do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

Obszarem działań stanowiącym jeden z priorytetów na rzecz poprawy jakości życia w miastach jest dążenie do transportu zeroemisyjnego. Obszar ten stanowi również fundamentalny kierunek rozwoju Volvo. Zgodnie z misją firmy, Volvo zamierza wprowadzić do 2030 r. ofertę składającą się wyłącznie z elektryków, zaś do 2040 r. planuje być w pełni neutralna klimatycznie. Ewolucja w kierunku elektromobilności nie jest jednak możliwa bez odpowiedniej infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Firma postanowiła więc zainwestować w instalację ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów w największych miastach w Polsce.

Jak mówi Emil Dembiński, Managing Director, Volvo Car Poland: „Kierowcy, żeby przesiąść się do elektryków, muszą mieć perspektywę ich szybkiego ładowania, czyli w ciągu ok. 20 minut do 70-80%, w dogodnym komunikacyjnie miejscu. Dziś zapewniających to szybkich ładowarek o mocy 150 kW i więcej mamy w Polsce ok. 250, z czego już około 30 zostało zainstalowanych przez dealerów Volvo. Do końca przyszłego roku wspólnie planujemy dostawić kolejnych 100. Zbudowanie efektywnej sieci dla wszystkich kierowców to długotrwały proces i wiemy, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego w pojedynkę. Dlatego też eV City jest programem, który Volvo realizuje we współpracy z siecią dealerską i zaprasza do niego samorządy. Poza rozbudową infrastruktury stacji szybkiego ładowania, uruchamiamy również szyty na miarę lokalnych potrzeb program grantowy”.

Inauguracja programu eV City tu w Poznaniu, podczas Impact’u, najważniejszego w regionie CEE wydarzenia dotyczącego przyszłości gospodarki, biznesu i samorządów,   nie jest ślaprzypadkowa.” – zaznacza Emil Dembiński – „Wierzymy, że nie tylko w sercu biznesu 5.0, ale i w jego DNA zapisany jest rozwój z poszanowaniem otaczającego go świata oraz namacalne działania zmieniające go na lepsze. Stacje szybkiego ładowania nie będą dla nas stanowić źródła przychodu, ale wiemy, że tylko w ten sposób możemy zmniejszyć bariery związane z elektromobilnością i sprawić, by zielona ewolucja mogła się dokonać. Zapraszamy samorządy do współpracy i włączania się w budowanie eV Cities – elektromobilnych, czystych miast przyszłości”.

Celem programu jest wybudowanie  ok.  130  dwustanowiskowych  i  ogólnodostępnych  stacji  szybkiego  ładowania o mocy 175 kW w miejscach najczęściej uczęszczanych przez użytkowników samochodów elektrycznych.

We współpracy z miastami, w ramach eV City realizowany będzie program grantowy, a decyzje o wydatkowaniu z niego środków będą podejmowane indywidualnie, odpowiadając na konkretne potrzeby lokalnej społeczności. Już teraz, po niespełna miesiącu od rozpoczęcia pierwszych rozmów, deklaracje dołączenia do programu eV City powered by Volvo wyraziły pierwsze 3 miasta.

Działania edukacyjne na temat programu eV City powered by Volvo są realizowane przy wsparciu partnera biznesowego Volvo Car Poland – mLeasing.

* Dane dot. ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pochodzą z bazy EIPA z dnia 2 maja 2024 (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych).

O PROGRAMIE:

eV City powered by Volvo to ogólnopolski program, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę czystości powietrza w 35 największych miastach w Polsce. Kluczem do realizacji tej misji jest spopularyzowanie elektromobilności i transport zeroemisyjny. eV City stawia na rozwój infrastruktury poprzez włączenie się w budowę ogólnodostępnej sieci stacji szybkiego ładowania. W ramach tego projektu Volvo, razem z siecią dealerską zbuduje 130 szybkich stacji ładowania DC o mocy 175 kW każda, zlokalizowanych na terenie całego kraju, w miejscach najbardziej przydatnych mieszkańcom. Drugim elementem programu eV City jest specjalny fundusz grantowy umożliwiający mieszkańcom zrealizowanie inicjatyw, które również polepszają jakość życia lokalnej społeczności. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Ewolucja nie dzieje się w pojedynkę – dlatego eV City jest platformą współpracy między biznesem i samorządami.

źródło: media.poznajvolvo.pl