Green Finance Framework

Green Finance Framework

Volvo Cars powołało do życia fundusz Green Finance Framework. Jego zadaniem jest emisja zielonych obligacji oraz uzyskanie kredytów na rozwijanie technologii przyjaznych środowisku naturalnemu. Dzięki temu, firma będzie w stanie finansować swoje plany klimatyczne i przyśpieszy rozwój swojej oferty samochodów elektrycznych.

Green Finance Framework ma działać na zasadzie przejrzystego zarządzania projektami chroniącymi środowisko naturalne. Zapewni to lepszą kontrolę, selekcję inicjatyw oraz zapewni inwestorom lepszy wgląd w rozwój projektów.

Projekt został wysoko oceniony przez firmę Cicero, wiodącego dostawcę niezależnych, opartych na badaniach ocen ram inwestycji w zielone obligacje. Green Finance Framework otrzymało najwyższą ocenę o nazwie Dark Green.

Volvo Cars ma jeden z najbardziej ambitnych planów klimatycznych w branży motoryzacyjnej. Nasz fundusz Green Finance Frameworkpozwala inwestorom uczestniczyć w przekształcaniu Volvo Cars w producenta samochodów elektrycznych.

Håkan Samuelsson, prezes Volvo Cars

Wszystko to ma na celu urealnienia planu klimatycznego, który zakłada niższą emisję CO2 z rur wydechowych naszych pojazdów (-50%), całościowy proces ich wytwarzania (-25%), logistyki i łańcuchów dostaw (-25%) oraz wszelkich innych procesów związanych z naszą działalnością.

Mamy ambitne plany inwestycyjne na najbliższe lata, aby urzeczywistnić nasze cele klimatyczne. Cieszę się, że możemy teraz zaoferować sektorowi finansowemu możliwość dokonywania inwestycji w Volvo Cars ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, ponieważ branża finansowa odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju.

Carla de Geyseleer, dyrektor finansowy.

Ambitny cel zakładający, że do 2025 r. połowę oferty Volvo będą stanowiły samochody czysto-elektryczne a drugą połowę – hybrydowe, nigdy nie był bardziej rzeczywisty i bliższy zrealizowania.

Źródło: www.volvocars.pl