Wybrane samochody są objęte dodatkową gwarancją min 12 miesięcy.
Warunki oraz zakres w opisie poniżej

KOMFORT 150

Narzut do pojazdów z alternatywnym napędem na gaz płynny (LPG) lub gaz ziemny (CNG): 50% do w/w składek.
Dopłata do pojazdów z napędem hybrydowym: 10 % do wyżej wymienionej ceny.
Dopłata do pojazdów z napędem elektrycznym: 10 % do wyżej wymienionej ceny.
Ceny bez podatku VAT


Istnieje możliwość przedłużenia dodatkowej gwarancji na warunkach oraz zakresie w opisie poniżej.

KOMFORT

Narzut do pojazdów z alternatywnym napędem na gaz płynny (LPG) lub gaz ziemny (CNG): 50% do w/w składek.
Dopłata do pojazdów z napędem hybrydowym: 10 % do wyżej wymienionej ceny.
Dopłata do pojazdów z napędem elektrycznym: 10 % do wyżej wymienionej ceny.
Ceny bez podatku VAT

Scroll to Top