Inteligentny System Transportowy

Inteligentny System Transportowy

Aby lepiej zarządzać ruchem oraz monitorować warunki drogowe, GDDKiA postawiło na rozwój tytułowego IST, który można rozumieć jako szereg informatycznych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Aktualnie rozwijany jest projekt o nazwie „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD)”, który będzie obejmował swoim zasięgiem 1100 kilometrów na obszarze Polski. 85% inwestycji jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Łącząc Europę”.

W zeszłym roku udało się podpisać szereg umów umożliwiających funkcjonowanie systemu, a obecnie rozpoczęło się jego wdrażanie. Między innymi montowane są kamery monitorujące ruch pojazdów, stacje meteorologiczne oraz cyfrowe znaki informujące kierowców o sytuacji na drodze. Wiąże się to z podłączeniem urządzeń do sieci elektrycznej i światłowodowej. Pod koniec zeszłego roku rozpoczęły się także prace nad oprogramowaniem systemu, a obecnie są wdrażane jego pierwsze funkcje.

Nad systemem KSZRD pieczę obejmie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie wraz z centrami zarządzania w Strykowie, Widawie, Dworku i Kończycach.

źródło: www.gov.pl