Jak tam z setką obwodnic?

Jak tam z setką obwodnic?

Wedle programu Rady Ministrów, do 2030 roku ma postać 100 nowiutkich obwodnic na terenie całego kraju. Jako że rząd przeznaczył na ten cel 28 mld złotych, warto sprawdzić na jakim etapie są prace budowlane.

Wszystkie obwodnice będą drogami klasy GP, co oznacza drogi „główne ruchu przyśpieszonego”. Większość z nich, z wyjątkiem dróg budowanych na terenach zurbanizowanych, będą drogami jednojezdniowymi. Ich budowa będzie przebiegać w ścisłej współpracy z samorządami, oraz przy ogólnej akceptacji społecznej, aby uniknąć protestów, petycji, blokad i okrzyków „moje pole!”. Finalnie zmiejszenie ruchu tranzytowego w miastach przyniesie ulgę wszystkim mieszkańcom, którzy jednak będą musieli pogodzić się ze zmianą krajobrazu i ograniczoną ilością przyjezdnych, która często wspiera działanie lokalnej gospodarki.

Do tej pory rozpoczęto realizację 13 obwodnic, których łączna długość wyniesie ostatecznie ponad 106 kilometrów. Dwie obwodnice – Smolajn i Brzezia doczekały się zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i są już na etapie budowy.

Na etapie przetargowym znajduje się obwodnica Strykowa w województwie wielkopolskim. Jej finalna długość ma wynieść 3 kilometry.

8 obwodnic obecnie czeka na znalezienie wykonawców dokumentacji. Są to, między innymi, przetargi na Koncepcję programowej dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy obwodnicy Szczebrzeszyna i Zamościa

Obecnie GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze dla pozostałych 78 obwodnic, których łączna długość ma wynieść 657 kilometry. Mowa tutaj również o obwodnicy Nowego Targu oraz Janowa Lubelskiego

źródło: www.gov.pl