Kolejna zielona fabryka

Kolejna zielona fabryka

Firma Volvo Cars dokona kolejnej zmiany przybliżając się do pełnej ekologicznej neutralności. Tym razem została zmodernizowana fabryka w chińskim mieście Daqing, która już teraz jest zasilana w 100% ekologiczną energią.

W tym przypadku aż 83% potrzebnej energii są dostarczane przez elektrownie pozyskujące energię z biomasy, czyli odpadów roślinnych pozostających po pracach rolniczych lub leśnych. Pozostałe 17% wytworzą tradycyjne elektrownie wiatrowe, które będą napędzane coraz to czystszym powietrzem, jako że fabryka w Daqing obniży swoją produkcję CO2 o 34 000 ton rocznie.

Dla nas w Volvo Cars zrównoważony rozwój jest równie ważny jak bezpieczeństwo. Aby osiągnąć nasze ambitne cele klimatyczne, walka z emisjami z naszej sieci produkcyjnej jest kluczowa i bardzo się cieszę, że obiekt w Daqing jest teraz zasilany w 100% neutralną dla klimatu elektrycznością.

Javier Varela

Nie można przeoczyć faktu, że po rewolucji technologicznej w Daqing, aż 90% całej energii wykorzystywanej przez Volvo Cars pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jest to krok milowy, ponieważ ogłoszony projekt zakłada uzyskanie całkowitej ekologicznej neutralności do 2040 roku.

Możemy osiągnąć nasze cele w zakresie działań na rzecz klimatu jedynie współpracując z naszymi dostawcami. Jesteśmy zachęceni wsparciem, jakie do tej pory otrzymaliśmy w Chinach i chcemy być wzorcem zrównoważonego rozwoju dla ich przemysłu produkcyjnego. Neutralny dla klimatu cel produkcyjny Volvo Cars jest częścią planu firmy, jednego z najbardziej ambitnych w branży motoryzacyjnej. Centralnym punktem tego planu jest ambicja Volvo Cars, aby do 2030 r. oferować wyłącznie samochody elektryczne. Plan wykracza jednak poza kwestię emisji z rur wydechowych poprzez całkowitą elektryfikację oferty. Dążymy do rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla w szerszej działalności firmy, w łańcuchu dostaw oraz poprzez recykling i ponowne wykorzystanie materiałów. W perspektywie krótkoterminowej te i inne kroki mają na celu zmniejszenie śladu węglowego w całym cyklu życia samochodu o 40% w latach 2018-2025.

Javier Varela.

źródło: www.volvocars.pl