Korytarz życia

Korytarz życia

Wraz z nakazem jazdy na suwak, pojawiła się jeszcze ważniejsza regulacja obligująca kierowców do tworzenia korytarza życia. Aż do grudnia 2019 roku utworzenie przejazdu dla karetek i wozów strażackich nie było prawnie sformułowane i stanowiło wyłącznie zdroworozsądkową opcję. Teraz, dzięki znowelizowanej ustawie, pojawiły się jasne zasady wykonywania korytarza życia obowiązujące wszystkich kierowców.

Reguła jest bardzo prosta, jeśli jedziesz lewym pasem a w lusterku migoczą ci światła karetki – dobijasz do lewej i rozkoszujesz władzą nad krawężnikiem lub poboczem. Jeśli jedziesz środkowym lub prawym pasem musisz zjechać na prawo. Proste, ale ratujące życie, zmieniając korek przed wypadkiem w tunel, na końcu którego świeci dla poszkodowanych niebieskie światełko.

Pełny tekst artykułu regulujący tworzenie korytarza życia jest następujący:

Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności pojazdu służb ratowniczych, kierujący pojazdem:

1) poruszający się lewym pasem ruchu, na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego;

2) poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu, na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi po prawej stronie ruchu są obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kierujący pojazdem poruszający się skrajnym pasem ruchu może wjechać na pobocze lub pas rozdzielający.

4. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany, z wyjątkiem pojazdu służby lub pomocy drogowej, zabrania się korzystania z pierwszeństwa pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po swoim uprzednio zwolnionym pasie ruchu dopiero po przejechaniu tym pasem pojazdu uprzywilejowanego