Masz elektryka? Należy ci się!

Masz elektryka? Należy ci się!

Okazuje się, że prawo drogowe zachęca nas do kupna samochodu elektrycznego, ponieważ ustawa z dnia 11.01.2018 daje kilka dodatkowych bonusów kierowcy pojazdu w pełni ekologicznego.

Przykładowo, jeżeli jesteś właścicielem pojazdu elektrycznego, to od korków może uratować cię buspas. Ustawodawca uznał, że ten pas jest przeznaczony dla pojazdów pomagających zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, czyli pojazdów komunikacji zbiorowej i elektrycznych.

Tekst ustawy brzmi następująco:

Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, (…) po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów

Aczkolwiek bardzo zacięty służbista z „lizakiem” za paskiem, będzie mógł i tak Cię ukarać, w bardzo konkretnych wyjątkach, jeśli konkretna droga rządzi się własnymi prawami.

Art. 148a. 2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

Dodatkowym atutem jest oszczędność podczas parkowania, ponieważ pojazdy elektryczne zawsze zwolnione są z opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Jest to dodatkowo uargumentowane faktem, że przy takich parkingach umieszczane są miejsca ładowania samochodów elektrycznych, a płacenie za prąd i parking jednocześnie nie zachęcałoby do ich wykorzystywania.

Pamiętajmy natomiast, że mowa tutaj o samochodach w pełni elektrycznych. Hybrydy oraz hybrydy plug-in nie są tym prawem objęte.

zdjęcie: www.volvocars.pl