Nowe przepisy zabijają 

Nowe przepisy zabijają 

Przepisy, które nadały pierwszeństwo pieszym przechodzącym przez jezdnię, okazały się zabójczo skuteczne. Od czasu wprowadzenia przepisów na pasach zginęło 33% więcej osób niż w roku poprzednim, a 39% więcej odniosło rany.

1 czerwca 2021 roku rozszerzono artykuł 26 o ruchu drogowym, w którym możemy przeczytać:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście (…).

Przepis poskutkował znacznymi zmianami w statystykach. W okresie styczeń-maj 2021 roku liczba wypadków na pasach wyniosła 732, w wyniku których zginęły 45 osoby a 707 odniosło rany. W tym samym okresie w 2022 miało miejsce 1010 wypadków, zginęło 60 osób a 982 zostały ranne.

Pada jednak pytanie, kto jest winowajcą? Kierowca, pieszy czy ustawodawca?

Okazuje się, że dzięki ustawodawcy, winny zawsze jest kierowca. Wedle policyjnych raportów od czerwca 2021 roku żaden pieszy nie wskoczył pod koła, nie wbiegł na jezdnię, ani nie wymusił pierwszeństwa. Niesamowite, prawda?

Co się zatem wydarzyło? Czy od wprowadzenia przepisów kierowcy zaczęli rozjeżdżać pieszych dla zabawy, a w przypadku nietrafienia, wrzucają wsteczny i próbują do skutku? Czy może piesi doszli do przekonania, że przepisy chronią lepiej niż rozsądek?

Być może warto przypomnieć, że zmiana przepisów miała sprawić, aby kierowcy zachowali większą ostrożność, a nie żeby piesi ją zupełnie zatracili.

Nowy przepis nie sprawił, że artykuł 14 prawa o ruchu drogowym przestał obowiązywać. Ten artykuł, który określa zakazy dotyczące pieszych, jasno zaznacza, że pieszy nie ma praw na równi z ssakami parzystokopytnymi z Indii.:

Art.  14.  [Zakazy dotyczące pieszych]

Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2)  przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3)  zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;

4)  przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7)  przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

8)  korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

źródło: www.sip.lex.pl