Nowy program zapewniający bezpieczeństwo

Nowy program zapewniający bezpieczeństwo

Aby dodatkowo poprawić bezpieczeństwo na Polskich drogach, ruszył Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024, który pod względem zakresu działań jest zupełnie bez precedensu.

Program ma za cel zwiększenie ochrony uczestników ruchu poprzez stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Aby tego dokonać, Krajowy Fundusz Drogowy zainwestował około 2,5 mld złotych na wykonanie blisko 12.000 zadań w całym kraju. Inwestycje są podzielone na trzy typy;

  1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (budowa oświetleń i sygnalizacji świetlnych)
  2. Zadania liniowe (budowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych)
  3. Zadania punktowe (przebudowa skrzyżowań, budowa dojść do przystanków)

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej jest ambitnym planem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach krajowych. Wypełnia tym samym tę rolę, o której od wielu lat mówimy: polskie drogi muszą stawać się bezpieczniejsze nie tylko dzięki zmianom w prawie i edukacji, ale też inwestycjom.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

źródło: www.gov.pl