Rozpoczęły się prace nad OAW!

Rozpoczęły się prace nad OAW!

Wieloletnie plany wybudowania drogowego pierścienia wokół Warszawy przeszły z fazy obietnic w fazę wykonawczą. Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) lub Autostradowej Obwodnicy Warszawy, rozpocznie się od strony zachodniej – od połączenia drogi ekspresowej S10 z S7 na południu od Warszawy.

Prace rozpoczną się od opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz uzyskania decyzji środowiskowej (DŚU). Pierwszym odcinkiem drogi, od S10 do DK92, czyli od okolic Naruszewa do Sochaczewa, zajmie się Transprojekt Warszawa. Firma ta wykona dokumentację w czasie 44 miesięcy, co oznacza że prace projektowe zostaną zakończone w I kwartale 2026 roku. Drugi fragment, od DK92 do S7 który biegnie od Sochaczewa do okolic Grójca, zostanie udokumentowany przez firmę TRAKT, która uzgodniła identyczny termin ukończenia prac.

Planuje się, że droga wokół Warszawy zostanie otwarta do 2035 roku, natomiast jej pierwsze fragmenty powinny zostać dopuszczone do ruchu już w 2028 roku.

Etapy budowy.

źródło: www.gov.pl