Sprawdź gdzie hałasują!

Sprawdź gdzie hałasują!

GDDKiA przygotowuje oraz udostępnia mapy hałasu, aby należycie informować społeczeństwo, monitorować środowisko i aktualizować programy ochrony przed hałasem. Jeśli więc planujesz przeprowadzkę w nowe okolice, sprawdź gdzie można się wyspać!

Mapy składają się z części opisowej, gdzie znajdziemy między innymi:

  • zestawienie terenów zagrożonych hałasem; 
  • informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku;
  • szacunkową liczbę osób narażonych na hałas;
  • propozycje dotyczące poszczególnych działań;

Natomiast ich część graficzna poinformuje nas o:

  • emisji dla dróg
  • stanie akustycznym środowiska
  • terenach pod ochroną akustyczną
  • terenach zagrożonych hałasem

Aaby otrzymać mapę graficzną, należy napisać odpowiedni wniosek, opisać w nim jaki teren nas interesuje i wysłać go na adres: mmusiel@gddkia.gov.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie GDDKiA w zakładce środowisko:

https://www.gov.pl/web/gddkia/strategiczne-mapy-halasu-2022

źródło: www.gov.pl