„Wybuchowe” place budów

Pociski artyleryjskie, moździerze i granaty: z takimi wspomnieniami wojennej przeszłości można się spotkać podczas budowy dróg. Najczęściej dzieje się to podczas rozpoznania przez saperów, prowadzonego przed rozpoczęciem prac na budowie […]