Utrzymanie dróg przez małe i średnie firmy

Okazuje się, że konserwacja dróg krajowych nie jest zarezerwowana wyłącznie dla wielkich graczy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza, że przetargi na prace utrzymaniowe są szansą dla niewielkich firm działających lokalnie.

Łączna wartość przetargów planowanych w 2021 i 2022 wynosi ponad 5,6 miliarda złotych. Mowa tutaj o ponad 180 przetargach w wyniku których zostaną podpisane kilkuletnich umów na utrzymanie dróg.

Całoroczne utrzymanie dróg będzie wymagało od wykonawcy między innymi zapewnienia dobrej jakości nawierzchni drogi, poboczy, pasów rozdzielających, chodników i ścieżek rowerowych; odśnieżania; utrzymania odwodnienia; zapewnienia odpowiedniego oznakowania i czystości na obiektach inżynierskich takich jak mosty.

Z tego też powodu wykonawca musi wykazać się całodobową gotowością na wykonywanie prac konserwacyjnych oraz na współpracę z odpowiednimi służbami ratowniczymi.

źródło: www.gov.pl