Volvo Cars przechodzi na paliwa odnawialne w transporcie morskim, co zmniejszy emisję CO2 z paliw kopalnych o 84%

Każdego roku fabryki Volvo Cars na całym świecie są zaopatrywane w materiały, które płyną do nich przez oceany w dziesiątkach tysięcy kontenerów. Dziś podstawą tego transportu są statki kontenerowe zasilane paliwem kopalnym. Od teraz będzie zastąpione paliwem ze źródeł odnawialnych.

Volvo Cars jest pierwszym producentem samochodów działającym globalnie, który ogłosił taką zmianę, osiągając natychmiastową redukcję emisji CO2 z paliw kopalnych z międzykontynentalnego transportu morskiego o 55 000 ton w ciągu roku. Dzięki paliwu odnawialnemu emisja CO2 jest zmniejszona o co najmniej 84%* w porównaniu z paliwami kopalnymi. Dla porównania tyle CO2 wyemitowałaby w pełni obładowana ciężarówka okrążając równik 1200 razy.

Stosowane paliwo to estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) i jest oparte na odnawialnych i zrównoważonych źródłach, głównie zużytym oleju jadalnym. Do ich produkcji nie stosuje się żadnych surowców związanych z olejem palmowym.

Volvo Cars będzie stosować paliwo odnawialne we wszystkich swoich kontenerowych frachtach przez ocean. Dotyczy do zaopatrzenia w materiały produkcyjne dla zakładów w Europie i USA, a także do dystrybucji części zamiennych na całym świecie (rzecz dotyczy tych części, które transportowane są kontenerami drogą morską).

Paliwa odnawialne nie są ostatecznym sposobem na usunięcie CO2 generowanego przez światowy transport morski — mówi Javier Varela, dyrektor operacyjny i zastępca dyrektora generalnego Volvo Cars. Jednak ta inicjatywa pokazuje, że możemy działać już teraz i wdrażać rozwiązania, które przynoszą znaczące efekty w oczekiwaniu na długoterminowe alternatywy technologiczne.

Nie postrzegamy tej inicjatywy jako przewagi konkurencyjnej — dodaje Javier. Wręcz przeciwnie, chcemy pobudzić do działania innych producentów samochodów, zwiększyć popyt na niskoemisyjne transporty oceaniczne i wprowadzić paliwa odnawialne jako średniookresowe rozwiązanie, które działa. Wszyscy mamy obowiązek działać.

Nad tą inicjatywą pracowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami logistycznymi, którymi są: Maersk, Kuehne+Nagel i DB Schenker. Ci dostawcy usług logistycznych od 1 czerwca 2023 r. przestawili się na paliwa odnawialne w celu uzyskania zrównoważonej energii potrzebnej do wszystkich transportów kontenerowych realizowanych dla Volvo Cars.

Gdy paliwo odnawialne nie jest dostępne dla określonej przesyłki, nasz przydział paliwa odnawialnego jest zamiast tego wykorzystywany przez partnera logistycznego na trasie innego klienta w innym miejscu, więc ogólne ograniczenie zużycia paliw kopalnych jest utrzymywane na poziomie rzeczywistego zużycia na statkach kontenerowych. Metodologia, zwana równoważeniem masy, jest regularnie kontrolowana przez stronę trzecią. Samo paliwo odnawialne jest certyfikowane i nie jest produkowane w konkurencji z uprawami spożywczymi. Zatem jest zgodne z dyrektywą UE w sprawie energii odnawialnej.

Nieustannie badamy możliwości zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach naszego łańcucha dostaw i całej naszej działalności — mówi Javier Varela. Nasza lista inicjatyw stale się wydłuża, ponieważ dążymy do realizacji naszych ambicji, by do 2040 r. stać się firmą neutralną dla klimatu.

Naszą ambicją jest zmniejszenie śladu węglowego w całym cyklu życia samochodu o 40 procent w latach 2018-2025, co wymaga 25-procentowej redukcji emisji operacyjnych, w tym logistyki. Naszym celem jest również produkcja neutralna dla klimatu do 2025 r. Oba te kamienie milowe są ważnymi krokami w kierunku naszych neutralnych dla klimatu ambicji.

*Porównanie paliw obejmuje emisje z produkcji i zużycia równoważnej ilości energii, tzw. Well-to-Wake (WTW).

Volvo Cars w 2022 roku

W całym 2022 roku Volvo Car Group odnotowała zysk operacyjny w wysokości 22,3 mld SEK. Przychody w 2022 r. wyniosły 330,1 mld SEK, a globalna sprzedaż osiągnęła poziom 615 121 samochodów.

O Volvo Car Group

Firma Volvo Cars została założona w 1927 roku. Dziś jest jedną z najbardziej znanych i szanowanych marek samochodowych na świecie, sprzedającą klientom w ponad 100 krajach. Volvo Cars jest notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie, gdzie jest notowane pod oznaczeniem „VOLCAR B”.

Celem Volvo Cars jest zapewnienie klientom swobody poruszania się w osobisty, zrównoważony i bezpieczny sposób. Znajduje to odzwierciedlenie w jej ambicji zostania producentem samochodów w pełni elektrycznych do 2030 r. oraz w jej zaangażowaniu w ciągłą redukcję śladu węglowego, z ambicją bycia firmą neutralną dla klimatu do 2040 r.

Według stanu na grudzień 2022 r. Volvo Cars zatrudniało około 43 200 pełnoetatowych pracowników. Główna siedziba Volvo Cars, działy rozwoju produktów, marketingu i administracji znajdują się głównie w Göteborgu w Szwecji. Zakłady produkcyjne Volvo Cars znajdują się w Göteborgu, Gandawie (Belgia), Południowej Karolinie (USA), Chengdu, Daqing i Taizhou (Chiny). Firma posiada również centra badawczo-rozwojowe i projektowe w Göteborgu, Camarillo (USA) i Szanghaju (Chiny).

źródło: www.volvocars.com