Zaostrzone kary za emisję spalin

Zaostrzone kary za emisję spalin

Nowe przepisy weszły w życie 1 września i ustaliły, że Komisja Europejska może nakładać kary do 30 tys. euro za każdy samochód, który został wprowadzony do obiegu wbrew ustalonym założeniom.

Komisja ma prawo przebadać pojazd w laboratorium lub na drodze i doszukać się rozbieżności między przepisami dotyczącymi homologacji pojazdu a jego stanem faktycznym. W ostateczności może wycofać pojazd z całej Unii Europejskiej i nałożyć wspomnianą karę.

Ważnym jest, że do tej pory były za to odpowiedzialne instytucje państwowe.

Nowe przepisy dotyczą producentów ich przedstawicieli, importerów, dystrybutorów oraz instytucje, których zadaniem jest dopuszczenie do ruchu nowych pojazdów.

Musimy także zaakceptować fakt, że będą nadzorowane także pojazdy już wprowadzone do obrotu. Zatem wszystkie państwa Unii Europejskiej będą zobowiązane do regularnego analizowania swoich pojazdów

Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo