Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest MuscleCars spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Tychach, ul Grota Roweckiego 53,  43-100 Tychy, NIP 6462955475, REGON 367626587, KRS 684393(„Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: …

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

– wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: o zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; o weryfikacji wiarygodności kredytowej; o weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy o marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności;

oraz dane dotyczących Twojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej);

jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, zarezerwowanych usługach, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

– świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,

– dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

– świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora

– świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora

– podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą.