Drugi tunel na S1 Przybędza – Milówka – przebito ostatnią nawę.

Drugi tunel na S1 Przybędza – Milówka – przebito ostatnią nawę.

Zakończono drążenie wszystkich tuneli w masywie Białożyńskiego Gronia w ciągu drogi ekspresowej S1. Tunele, którego druga nawa jest obecnie przebijana, wykonywano od listopada 2020 r. (od portalu północnego). Po wydrążeniu 110 m doszło do zawału skał stropowych. Z tego powodu roboty wstrzymano, a prace górnicze ponownie rozpoczęto w grudniu 2021 r. W styczniu 2022 r. zaczęto drążenie od strony portalu południowego.

Obwodnica Węgierskiej Górki, czyli odcinek węzeł Przybędza – węzeł Milówka (8,53 km) jest inwestycją o wartości sięgającej 1,4 mld zł za realizację (całkowita to 1,65 mld zł).
Na plac budowy wykonawca wszedł 29 października 2019 r.

Tunele drążone są Nową Austriacką Metodą Górniczą (NATM) całym przekrojem, aby nie osłabić górotworu. W obu powstają dwie nawy połączone ze sobą trzema przejściami poprzecznymi. Budowane są także trzy mosty drogowe (w sumie 2,3 km), estakada o długości 940 m nad ulicami Zielona Górna i Zielona w Węgierskiej Górce,
a także pozostałe estakady w ciągu drogi S1 (będzie ich pięć o łącznej długości 3,7 km).

Przekrój trasy będzie jednojezdniowy przed i za tunelami (3,7 km) po dwa pasy ruchu
w obu kierunkach. W tunelach i między nimi będzie miał dwie dwupasowe jezdnie
(4,8 km).

Z uwagi  na okoliczności powstałe w trakcie prac, a także konieczne procedury odbiorowe, ten odcinek drogi S1 zostanie udostępniony kierowcom w I połowie 2025 r.

źródło: www.gov.pl