GDDKiA zacieśnia współpracę z branżą elektroenergetyczną

GDDKiA zacieśnia współpracę z branżą elektroenergetyczną

23 lutego 2022 przedstawiciele GDDKiA spotkali się z dystrybutorami energii elektrycznej, Instytutem Elektrotechniki i spółką PGE, aby ustalić wspólne cele rozwoju sektoru drogowego, także pod kątem udogodnień dla pojazdów elektrycznych.

Rozpoczęto od ustalenia obszarów współpracy i wspólnego stanowiska. Między innymi postanowiono opracować zasady przyłączania infrastruktury do sieci elektroenergetycznej, ustalić wzory umów oraz terminy płatności faktur. Dodatkowo przedstawiono plany budowy kolejnych stacji ładowania na drogach szybkiego ruchu – 44 nowe stacje powstaną jeszcze w bieżącym roku.

Stwierdzono także konieczność budowy nowych farm fotowoltaicznych PV, których energia posłuży między innymi do oświetlania dróg. W tym celu będą prowadzone rozmowy o możliwej dzierżawie terenów pod budowę infrastruktury OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

źródło: www.gov.pl