Musimy się rozsiąść.

Musimy się rozsiąść.

Rada Ministrów w dniu 02.11.2020, dodała kolejne obostrzenie w związku z epidemią, które dotyczy kierowców. Aktualnie w pojeździe może być zajęta jedynie połowa dostępnych miejsc siedzących.

Oprócz ograniczenia dla minibusów firm przewozowych, które przewożą 8 i 9 osób łącznie z kierowcą, dotyczy to także osób prywatnych. Wyjątkiem jest przypadek w którym wszyscy pasażerowie ze sobą mieszkają, lub gdy przewożone są osoby niepełnosprawne.

Pełny tekst ustawy:

„(…)pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić,w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.” (…) „Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w odniesieniu do pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.”

§ 26 rozporządzenie Rady Ministrów, ust. 1 pkt 3 i 2c

Zatem, trzymając się sztywno prawa, kierowcy tychże minibusów, powinni przesiąść się na samochody osobowe, którymi nadal może być przewożone 5 lub 7 osób, ponieważ w 9-miejscowym minibusie obsłużą jedynie czterech klientów.

Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo