Otwarcie tunelu na Zakopiance

Otwarcie tunelu na Zakopiance

Pod grą Luboń Mały powstał tunel, będący przedłużeniem drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka-Zdrój.

Prace rozpoczęły się w czerwcu 2016 r. kiedy podpisano umowę z włoską firmą WeBuild. Tunel był drążony metodą górniczą oraz strzałową z użyciem materiałów wybuchowych.

Pierwsze przebicie miało miejsce 23 października 2019 w kierunku Kraków-Zakopane. Drugą nawę tunelu przebito rok później w kwietniu. Warto zaznaczyć, że w tym okresie, pomimo utrudnień wywołanych pandemią COVID-19, prace nie zostały przerwane.

W 2021 roku wykonano instalację elektryczną, oświetleniową i radiową oraz wykonano powłokę ognioochronną i zabezpieczenia na wypadek pożaru.

W roku bieżącym skończono prace porządkowe (montaż dylatacji, układ nawierzchni, malowanie ścian oraz oznaczeń) i przeprowadzono testy wszystkich systemów.

Łączny koszt budowy wyniósł ponad 2,5 mld zł, z czego Unia Europejska dofinansowała ponad 1,2 mld zł.

źródło: www.gov.pl