Zdjęcia w trakcie badania technicznego

Aby uniknąć wątpliwości czy konkretny pojazd faktycznie przeszedł badanie techniczne, zostanie on skrupulatnie obfotografowany, wedle założeń nowego projektu Ministerstwa Infrastruktury.

Wedle uzasadnienia, ma zostać udokumentowana: „Cała bryła pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu oraz skazanie drogomierza w dniu przeprowadzenia badania technicznego”. To ostatnie ma na celu uniknięcie pomyłek w trakcie badania i ochronę diagnostyki przed nieuczciwymi klientami.

Zdjęcia mają być przechowywane przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania, co zmusi stację do zainwestowania w sprzęt do bezpiecznego przechowywania danych.

Projekt jeszcze nie został przyjęty i czeka na zaakceptowanie przez Radę Ministrów.