A4 wyremontowana!

A4 wyremontowana!

A przynajmniej w województwie opolskim. Już 27 września zostanie przywrócony ruch między Górą św. Anny i województwem śląskim. Jest to zwieńczenie prac rozpoczętych prawie dziesięć lat temu na odcinku 170 kilometrów.

Od II kw. 2021r. di III kw. 2022r. wyremontowano 18 kilometrów jezdni w kierunku Katowic, oraz 12 kilometrów w kierunku Wrocławia. Naprawa polegała na wymianie warstwy wiążącej i ścieralnej oraz miejscową wymianę podbudowy. Zamontowano bariery linowe na przejazdach awaryjnych oraz namalowano znaki (oznakowania poziome) technologią grubowarstwową, więc może nie będą się zacierać. Wymieniono także bariery betonowe, usprawniono system odwadniania i wyremontowano czternaście mostów. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię na węźle w Kędzierzynie-Koźle i w Strzelcach Opolskich.

Kalendarium:

2013 r. – wyremontowana jezdnia południowa o długości 11 km pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe wraz z węzłami Opole Zachód i Opole Południe.

2014 r. – wyremontowana jezdnia północna i południowa o długości 32 km pomiędzy węzłami Opole Zachód i Opole Południe (remont przeprowadzony w dwóch etapach)

2015 r. – wyremontowana jezdnia południowa o długości ok. 30 km od granicy woj. dolnośląskiego i opolskiego do węzła Opole Zachód wraz z węzłem Brzeg

2016 r. – wyremontowana jezdnia północna o długości 28 km od granicy woj. dolnośląskiego i opolskiego do węzła Opole Zachód

2017 r. – wyremontowana jezdnia południowa o długości ponad 16 km pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowice wraz z węzłem Krapkowice

2018 r. – wyremontowana jezdnia północna o długości prawie 14,5 km pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowice

2019 r. – wyremontowana jezdnia południowa o długości ponad 7 km pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle

2020 r. – wyremontowana jezdnia północna o długości prawie 13 km pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle

2021 r. – wyremontowana jezdnia południowa o długości ponad 8 km oraz jezdnia północna o długości ponad 5 km pomiędzy węzłem Krapkowice i Kędzierzyn – Koźle wraz z węzłem Kędzierzyn – Koźle

2022 r. – wyremontowana jezdnia południowa w okolicach MOP-u Góra św. Anny oraz 7-kilometrowy odcinek od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy woj. opolskiego i śląskiego na jezdni południowej i północnej wraz z węzłem Strzelce Opolskie

źródło: www.gov.pl