Prędkość minimalna na autostradzie

Prędkość minimalna na autostradzie

Okazuje się, pomimo powszechnej opinii, że autostrady nie mają prawnie wyznaczonej prędkości minimalnej, chyba że jest wymagana na konkretnym odcinku drogi i odpowiednio oznaczona.

Prędkość minimalną oznacza się wyłącznie znakiem C-14 i tylko wtedy kiedy kierowcy na upartego hamują bez widocznego powodu (w legislacji „z przyczyn niewynikających ze stanu technicznego drogi.), na przykład wjeżdzając do tunelu.

Autostrady, wedle swojej definicji, są przeznaczone dla pojazdów, które potrafią rozwinąć prędkość 40 km/h, co jednak nie odnosi się do prędkości minimalnej obowiązującej na autostradzie. Jak możemy przeczytać w przepisach, prędkość należy dostosować do warunków na drodze w taki sposób, aby nie utrudniać nikomu przejazdu.

Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.