Bezpieczeństwo zepewni grawimetria!

Bezpieczeństwo zepewni grawimetria!

W trakcie prac przygotowawczych do budowy drogi, zawsze przewiduje się zagrożenia, które mogą tę budowę opóźnić. Analizując powierzchnie w poszukiwaniu wszelkich problemów, takich jak osuwiska, często bada się możliwości wystąpienia zjawisk krasowych.

Kras to naturalny proces rozpuszczania skał przed wodę. Chodzi tutaj głównie o wrażliwsze skały, takie jak wapienie, gips czy sól. Istotny jest również rodzaj wody, której skład chemiczny może być mniej lub bardziej agresywny dla skał. Natomiast skała wypłukana z minerałów może stać się „pustą”, wtedy mówimy o pustkach krasowych.

Takie zwietrzałe podłoże jest mniej stabilne i bardziej podatne na osiadanie. Niestety bardzo ciężko określić gdzie takie pustki się znajdują, a tradycyjne odwierty często są niewystarczające. W tym celu zaczęto stosować zaawansowaną technologię grawimetryczną, która skutecznie określa obszary zjawisk krasowych. Grawimetria pozwala określić różnice w budowie skorupy ziemskiej na podstawie anomalii pola grawitacyjnego. Często jest wykorzystywana do wykrywania złóż minerałów, które mają inną gęstość od otaczających je skał.

Ostatnio dzięki tej technologii odkryto zjawiska krasowe podczas budowy drogi ekspresowej S19 w woj. lubelskim. Dzięki temu w porę można było zacząć cementowe wzmacnianie gruntu, które umożliwi bezpieczną eksploatację dróg w przyszłości.

źródło: www.gov.pl