Jak znaleźć zarządcę drogi?

Jak znaleźć zarządcę drogi?

Jeśli uszkodzimy swój pojazd z powodu złego stanu drogi, musimy najpierw dowiedzieć się kto nią zarządza, aby móc dostać odszkodowanie.

Zarządcy są odpowiedzialni za stan techniczny nawierzchni, utrzymanie, przebudowę oraz rozbudowę danej drogi. Dodatkowo zajmują się utrzymaniem infrastruktury drogowej: chodników; sygnalizacji; mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynierskich; oraz wszelkich urządzeń bezpieczeństwa drogowego tj: słupki, zapory drogowe itp.

Wedle ustawy o drogach publicznych, zarządcą dróg krajowych, w tym dróg szybkiego ruchu i autostrad, jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi wojewódzkie są zarządzane przez zarządy województwa, tak samo jak zarządy powiatów zajmują się drogami powiatowymi. Natomiast za drogi gminne są odpowiedzialni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Wyjątkiem od tej reguły są drogi w granicach miast na prawach powiatu, których w Polsce jest 66. O ile nie jest to autostrada A, lub droga ekspresowa S, odpowiada za nie prezydent miasta. Podobnie jest z odcinkami płatnych autostrad zarządzanych przez koncesjonariuszy.

Z tego względu z 420 tys. km dróg publicznych w Polsce, GDDKiA odpowiada za jedynie 5% całości – ok. 18 tys. kilometrów.

źródło: www.gov.pl